מדיניות פרטיות

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר הבית של קסטומיקס. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ומוקדשת לה תשומת לב מיוחדת.

נתונים שימסרו על ידך ואשר יאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו ויעובדו על ידינו על פי הוראות החוק ובהתאם להסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

בשימושך באתר הינך מעיד/ה על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש באתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכימ/ה לאחד מהתנאים, אנא הימנע/י משימוש באתר ו/או פנה/י אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך יעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

איזה מידע אנחנו אוספים?

מידע אישי

אנו מגבילים את בקשותינו לקבלת מידע אישי בסיסי בלבד, כגון:

* שם מלא (פרטי ומשפחה)

* מספר טלפון

* כתובת דואר

* כתובת דוא”ל

אנו מגבילים את איסוף המידע האישי למידע שאנו רואים כמינימלי ביותר על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר או באמצעותו.

מידע אנונימי

בעת גלישתך באתר, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שם ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ומשך ביקורך, העמודים באתר בהם ביקרת וסוג הדפדפן בו השתמשת.

Cookies

האתר עושה שימוש ב-“עוגיות/קוקיס” (Cookies) באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, אימות פרטים, אבטחת מידע ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. בנוסף, ייתכן שהמידע שנאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ושירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר.

הקוקיס הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר קסטומיקס בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח . הקוקיס מכילות מידע מגוון כגון באילו דפים ביקרת באתר, משך שהייתך באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במהלך השיטוט באתר.

כמו כן, לעיתים קוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שיתבקשו, בכל ביקור חוזר בעמודים הרלוונטים באתר בהם נדרש רישום והזנת פרטים.

המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. קסטומיקס נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל קוקיס, ניתן לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עלולה לגרום לכך שלא תוכל/י ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס ממחשבך. מוצע לעשות כן אם הינך משוכנע/ת שאינך רוצה שאתר קסטומיקס והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

מידע אישי מזוהה

נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי החברה הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ובהתאם להסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לשירות המוצע באתר או כל פנייה אחרה אלינו הכרוכה במסירת פרטים לצורך מתן השירות. כל פרט שימסר ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.

היכן ישמר המידע?

המידע שימסר בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.

אינך נדרש/ת למסור מידע זה לפי חוק, אך במידה ותבחר/י שלא למסור מידע אשר הינו נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא יתאפשר לך ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים המוצעים בו.

איזה שימוש נעשה במידע שנאסף?

קסטומיקס מחויבת לשמור על סודיות וחשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באתר ובמידה וימסר מידע לקסטומיקס מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באתר, קסטומיקס תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

א. עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד להתאים את האתר ואת השירותים המוצעים בו להעדפותייך ולצרכייך.

ב. ניהול תקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו

ג. מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם החברה.

ד. ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, ולצרכי שיווק – הכל בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של קסטומיקס, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

האם המידע מועבר לצדדים שלישיים?

נוסף על האמור לעיל, קסטומיקס לא תעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:

א. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין קסטומיקס ובמידה ותבצע/י באתר פעולות שבניגוד לדין.

ב. על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.

ג. על מנת למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי בחברה.

ד. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.

ה. בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה כזה השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימוש באתר לאחר ביצוע שינויים ומתן הודעה על כך, יעיד על הסכמה לשינויים אלו, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי/ת לעיין במידע אודותייך אשר נמצא במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה במקרה שאינו נכון, שלם או מדויק. על מנת לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: החשמונאים 7 בני ברק

האם האתר מאובטח?

קסטומיקס עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים על מנת לאבטח את המידע הנמצא ברשותה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס וגישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שאלות, בקשות והערות ניתן לפנות אלינו באמצעות:

נייד איתי כהן: 054-4821242
משרד:  0737430184
אימייל:  studio@customix.co.il
כתובת: החשמונאים 7 בני ברק

מדיניות פרטיות